Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

 

      


                   

 

      


                   

Novosti i događanja

28.03.18

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17.) te uvjete sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (N.N.106/06, 122/17).

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

- životopis

- dokaz o državljanstvu

- presliku diplome o stečenom akademskom stupnju

- popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova

- prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

- rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

- dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) za strane državljane.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu:

 

Sveučilište u Splitu

Sveučilišni odjel za studije mora

Ruđera Boškovića 37

P.P. 190

21 000 SPLIT