Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - III semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB501 Integralno upravljanje obalnim zonama 30+15+0 4
SMB502 Ekološko modeliranje 30+0+30 6
SMB503 Metodika znanstvenog rada 15+30+0 4
SMB517 Terenska nastava 4
IZBORNI PREDMETI 12

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMR521 Biologija, ekologija i uzgoj školjkaša 15+15+0 3
SMB505 Mikrobiologija zagađenih voda 15+0+0 2
SMB207 Biološka invazija 15+0+0 2
SMB308 Bioinformatika 15+0+15 3
SMB506 Mikrobni procesi u sedimentu 15+0+0 2
SMB507 Optika mora 15+0+15 3
SMB508 Biotehnologija 15+0+0 2
SMB509 Procjene utjecaja na okoliš 15+15+0 3
SMB510 Klimatske promjene i morski ekosustavi 15+15+0 3
SMB208 Ekologija i društvo 15+0+0 2
SMR313 Ekologija ranih razvojnih stadija riba 15+15+0 3
SMR516 Pravo zaštite ribolova i morskog okoliša 15+0+0 2
SMB513 Bodljikaši 15+0+15 3
SMB514 Biologija, ekologija i dinamika populacija glavonožaca 15+15+0 3