Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - II semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB411 Zagađenje mora 30+15+0 4
SMB412 Obrada podataka 15+0+30 4
SMR214 Gospodarenje živim bogatstvima mora 30+0+30 5
SMB414 Ekotoksikologija 30+15+0 3
SMB428 Terenska nastava 4
IZBORNI PREDMETI 10

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB415 Ekologija morskih sisavaca 15+15+0 3
SMR310 Ribarstvena hidroakustika 15+15+0 3
SMB417 Odabrana poglavlja iz ekologije planktona 15+15+0 3
SMB418 Mikrozooplankton 15+0+0 2
SMB419 Mikrometeorologija 15+8+7 3
SMR218 Dinamika iskorištavanih populacija 15+0+15 3
SMB421 Prirodni toksini u moru 15+0+0 2
SMB422 Bioproizvodnja morskih ekosustava 15+0+0 2
SMB424 Ugrožene vrste Jadrana 15+0+0 2
SMB425 Marikultura beskralježnjaka 15+15+0 3
SMB426 Postupci provjere, analize i prikaza prostornih podataka 15+0+15 3
SMR430 Ponašanje riba 15+0+0 2