Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - IV semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB518 Diplomski rad 30

Popis izbornih predmeta

Kontakt

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr

Dokumenti

BEM diplomski studij program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2008/09. ili ranije.
BEM diplomski studij izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2009/10.
BEM diplomski studij izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2011/12.