Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Obavijesti za studente

14.09.17
Na temelju čl. 31. st. 5 Statuta Sveučilišta u Splitu i Odluke Senata o pokretanju postupka izbora za članove Senata od 29. lipnja 2017. godine, Povjerenstvo za izbor članova novog saziva Senata Sveučilišta u Splitu donijelo je Odluku kojom se utvrđuje lista kandidata po kategorijama. Odluka Povjerenstva.