Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Obavijesti za studente

15.05.18
Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno članku 14. Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu od 14. svibnja 2018. godine, rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Šimun Anđelinović donosi odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu Rektorovih nagrada studentima Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2017./2018., a za postignuća u akademskoj godini 2016./2017. Prijave se primaju najkasnije do 1. lipnja 2018. godine, a odluka o dobitnicima će se objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica najkasnije tri dana prije svečane dodjela Rektorove nagrade, koja će se održati u okviru proslave Dana Sveučilišta 15. lipnja. Prijavni obrazac kao i tekst Odluke te Pravilnik o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu nalaze se na sljedećem linku:

http://www.unist.hr/novosti/studentski-zivot/artmid/2422/articleid/11583/natječaj-za-dodjelu-rektorovih-nagrada-studentima-sveučilišta-u-splitu