Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Obavijesti za studente

29.11.18

O B A V I J E S T

 

 

Javna obrana seminarskog rada IVE ŽUŽUL

pod naslovom:

 

„Genetska varijabilnost i struktura populacija vrste Sparus aurata“

održat će se dana 10. (ponedjeljak) prosinca 2018. godine u 11.00 sati u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu pred članovima Povjerenstva za odobrenje teme doktorske disertacije u sastavu:

 

Doc. dr. sc. Leon Grubišić, znanstveni savjetnik, trajno zvanje

Dr. sc. Tanja Šegvić Bubić, znanstveni suradnik

Doc. dr. sc. Željka Trumbić

 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Jasna Maršić Lučić