Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Obavezni predmeti

Kod Naziv predmeta Nastava ECTS
PZMO01 Uvod u primijenjene prirodne znanosti o moru 30 5
PZMO02 Uvod u društvene znanosti o moru 30 5
PZMO03 Uvod u biotehničke znanosti o moru 30 5
PZMO04 Integralno upravljanje obalnim područjem 30 5
PZMO05 Metode znanstveno-istraživačkog rada 30 5


Izborni predmeti

Statistika

Kod Naziv predmeta Nastava ECTS
PZMI01 Statističke metode i obrada podataka* 20 4

* Navedeni kolegij obvezatno upisuju studenti koji ga tijekom dodiplomskog i diplomskog studija nisu položili.

Biologija i ekologija mora

Kod Naziv predmeta Nastava ECTS
PZMI17 Konzervacijska ekologija 20 4
PZMI18 Kruženje tvari i protok energije u morskim ekosustavima 20 4
PZMI19 Mikrobni procesi u moru 20 4
PZMI20 Embriologija i genetika morskih organizama 20 4
PZMI21 Štetne fitoplanktonske cvatnje 20 4
PZMI22 Klimatske promjene i morski ekosustavi 20 4
PZMI23 Dinamika populacija morskih organizama 20 4
PZMI24 Zaštićena morska područja 20 4
PZMI25 Ekološko modeliranje 20 4
PZMI26 Metode u ekologiji 20 4