Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - III semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB201 Ekologija 30+15+0 4
SMB202 Kemijska oceanografija 30+0+30 4
SMB203 Organska kemija 30+15+45 6
SMB204 Biologija morskih beskralježnjaka 30+0+30 4
SMB205 Genetika 30+0+30 4
SMB206 Osnove meteorologije 30+0+30 4
SMB216 Terenska nastava 2
IZBORNI PREDMETI 2

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB207 Biološka invazija 15+0+0 2
SMB208 Ekologija i društvo 15+0+0 2
SMB215 Parazitologija morskih organizama 15+0+15 2
SMR219 Toksičnost školjkaša 15+0+0 2

Kontakt

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr

Dokumenti

BEM preddiplomski studij program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2008/09. ili ranije.
BEM preddiplomski studij izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2009/10.
BEM preddiplomski studij izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2011/12.