Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - II semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB105 Anorganska kemija 30+30+30 7
SMB106 Statistika 30+0+15 4
SMB107 Opća fizika 30+0+30 5
SMB108 Geologija s paleontologijom 30+0+15 4
SMB109 Opća botanika 30+0+30 4
SMB110 Fiziologija bilja 30+0+30 4
IZBORNI PREDMETI 2

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMR105 Primjena elektroničkih računala 15+0+15 2

Kontakt

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr

Dokumenti

BEM preddiplomski studij program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2008/09. ili ranije.
BEM preddiplomski studij izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2009/10.
BEM preddiplomski studij izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2011/12.