Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - IV semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB201 Ekologija 30+15+0 4
SMB204 Biologija morskih beskralježnjaka 30+0+30 4
SMB209 Botanika mora 30+0+30 4
SMB210 Fizička oceanografija 30+0+30 5
SMB211 Sedimenti i sedimentacija u moru 30+0+30 5
SMB217 Terenska nastava 2
IZBORNI PREDMETI 6

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB212 Ekologija ponašanja životinja 15+15+0 3
SMR210 Primijenjena histologija morskih organizama 15+0+15 3
SMB220 Biomineralizacija 30+0+30 3

Kontakt

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr

Dokumenti

BEM preddiplomski studij program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2008/09. ili ranije.
BEM preddiplomski studij izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2009/10.
BEM preddiplomski studij izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2011/12.