Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - III semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMR201 Biologija i ekologija mora 30+0+30 5
SMR202 Ribarstvena biologija i ekologija 30+0+30 5
SMR203 Živa bogatstva mora 30+15+0 3
SMR204 Iskorištavanje ribarskog broda i ribarske luke 30+15+0 3
SMR205 Fiziologija morskih organizama 30+0+15 3
SMB302 Opća mikrobiologija 30+0+30 4
SMR207 Terenska nastava 1
IZBORNI PREDMETI 6

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMR209 Tehnike podvodnih istraživanja 45+15+30 6
SMB207 Biološka invazija 15+0+0 2
SMB215 Parazitologija morskih organizama 30+0+15 4

Kontakt

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr

Dokumenti

MR preddiplomski program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2008/09. ili ranije.
MR preddiplomski izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2009/10.
MR preddiplomski izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2011/12.  
MR preddiplomski izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2016/17.