Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - II semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB106 Statistika 30+0+15 4
SMR102 Opća biologija 30+0+15 4
SMR103 Kemija 30+0+15 4
SMB107 Opća fizika 30+0+30 4
SMR109 Osnove tehničke mehanike 30+15+15 5
SMR110 Oceanografija 30+0+15 3
IZBORNI PREDMETI 6

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMR112 Odnosi među morskim organizmima 30+0+15 3
SMB402 Metode u biološkoj oceanografiji 15+0+30 3
SMR310 Ribarstvena hidroakustika 30+15+0 3

Kontakt

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr

Dokumenti

MR preddiplomski program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2008/09. ili ranije.
MR preddiplomski izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2009/10.
MR preddiplomski izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2011/12.  
MR preddiplomski izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2016/17.