Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - I semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMB104 Matematika 30+0+45 6
SMR102 Opća biologija 30+0+30 5
SMR103 Kemija 30+15+30 6
SMB206 Osnove meteorologije 30+0+30 4
SMR105 Primjena elektroničkih računala 30+0+30 5
IZBORNI PREDMETI 4

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMR106 Pomorsko javno i ribolovno pravo 30+15+0 2
SMR107 Povijest istraživanja mora i morskog ribarstva 30+15+0 2
SMR208 Općenito o brodu 30+0+0 2

Kontakt

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr

Dokumenti

MR preddiplomski program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2008/09. ili ranije.
MR preddiplomski izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2009/10.
MR preddiplomski izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2011/12.  
MR preddiplomski izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2016/17.