Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Popis obaveznih predmeta - V semestar

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMR301 Marikultura 30+0+15 4
SMR302 Alati i tehnika ribolova 30+0+15 4
SMR303 Očuvanje i prerada proizvoda mora 30+0+15 3
SMR304 Higijena u ribarskom gospodarstvu 30+0+15 3
SMR305 Ekonomika morskog ribarstva 30+15+0 3
SMR306 Embriologija i genetika morskih organizama 30+0+15 4
SMR307 Terenska nastava 2
IZBORNI PREDMETI 7

Popis izbornih predmeta

Kod Naziv predmeta Nastava
P+S+V
ECTS
SMR111 Analitička kemija 30+0+15 3
SMR308 Ocjena kakvoće proizvoda mora 30+0+15 4
SMR309 Hranidba morskih organizama 30+0+15 3
SMB407 Genetika populacija morskih organizama 30+0+0 3
SMR311 Biologija i ekologija ihtioplanktona 30+0+15 4
SMR317 Bioproizvodnja i trofički odnosi u moru 30+0+15 4
SMR313 Ekologija ranih razvojnih stadija riba 15+0+15 2

Kontakt

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37,
P.P. 190, 
21000 Split
tel: 021 510-190

studentska služba
tel: 021 510-190
tihana@unist.hr

Dokumenti

MR preddiplomski program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2008/09. ili ranije.
MR preddiplomski izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2009/10.
MR preddiplomski izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2011/12.  
MR preddiplomski izmijenjeni program
za sve studente upisane na studij akademske godine 2016/17.