Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

 

      


                   

 

      


                   

Novosti i događanja

18.06.14

OBAVIJEST

 

 

Javna obrana seminarskog rada IGORA GLAVIČIĆA

pod naslovom:

 

„Struktura ribljih naselja na okomitim koraligenim staništima u Hvarskom kanalu“

održat će se dana 24. (utorak) lipnja 2014. godine u 12.00 sati u vijećnici Rektorata Sveučilišta u Splitu pred članovima Povjerenstva za odobrenje teme doktorske disertacije u sastavu:

 

Prof. dr. sc. Mate Šantić

Izv. prof. dr. sc. Marcelo Kovačić

Prof. dr. sc. Alen Soldo

 

Zamjena: prof. dr. sc. Lovrenc Lipej