Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

 

      


                   

 

      


                   

Novosti i događanja

03.10.16

DIPLOMSKI STUDIJ MORSKO RIBARSTVO

RANG LISTA USPJEŠNOSTI PRISTUPNIKA ZA UPIS NA 1. GODINU STUDIJA

Br. Ime i prezime Prosječna ocjena
1 Petra Plavšić 4,238
2 Luka Žuvić 4,193
3 Barbara Barbir 3,960
4 Nikolina Rohtek 3,826
5 Nikolina Penović 3,797
6 Victor Stinga Perusco 3,750
7 Marija Pavić 3,716
8 Kristina Odžak 3,670
9 Renata Kežić 3,616
10 Nika Ugrin 3,494
11 Matea Haggia 3,432
12 Bruno Šverko 3,399
13 Branimir Jurun 3,352
14 Karla Morožin 3,295
15 Vjera Antonijević 3,282
16 Roko Kunčić 3,110
17 Mario Latković 3,049
18 Ivan Maleš 2,977
19 Luka Mimica 2,950
20 Sebastian Antun Galić 2,920
21 Toni Knežević 2,851
22 Ljiljana Đurić 2,783
23 Marija Jelić 2,624


Predstojnik studija: ________________________

doc. dr. sc. Maja Krželj

U Splitu, 30.09.2016.