Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Imenik

  

Tihana Draganja

Voditelj studentske referade

Telefon: +385 21 510 190

Email: tihana@unist.hr