Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Imenik

  

Matilda Mamić dipl. iur.

Tajnik

Telefon: +385 21 510 198

Email: Matilda.Mamic@unist.hr