Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Kontakt informacije

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora

Adresa: Ruđera Boškovića 37, P. P. 190, 21000 Split, Hrvatska

Web: http://more.unist.hr

Matični broj: 03129306

OIB: 29845096215

Žiro-račun: 2330003-1100025103, poziv na broj 02680

Pročelnik Odjela: Doc. dr. sc. Josipa Ferri, josipa.ferri@unist.hr, tel. 021/510-199

Zamjenik pročelnika Odjela: Doc. dr. sc. Frane Škeljo, frane.skeljo@unist.hr, tel. 021/ 510-197

Tajnik: Matilda Mamić, dipl. iur., matilda.mamic@unist.hr, tel. 021/510-198

Voditeljica studentske službe: Tihana Draganja, tihana@unist.hr, tel. 021/510-190

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora

Adresa: Ruđera Boškovića 37, P. P. 190, 21000 Split, Hrvatska

Web: http://more.unist.hr

Matični broj: 03129306

OIB: 29845096215

Žiro-račun: 2330003-1100025103, poziv na broj 02680

Pročelnik Odjela: Doc. dr. sc. Josipa Ferri, josipa.ferri@unist.hr, tel. 021/510-199

Zamjenik pročelnika Odjela: Doc. dr. sc. Frane Škeljo, frane.skeljo@unist.hr, tel. 021/ 510-197

Tajnik: Matilda Mamić, dipl. iur., matilda.mamic@unist.hr, tel. 021/510-198

Voditeljica studentske službe: Tihana Draganja, tihana@unist.hr, tel. 021/510-190