Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Dokumenti

  

Tip dokumenta: PDF

Prihvat dokumenta: Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika i nastavnika Odjela

Opis: Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika i nastavnika Sveučilišnog odjela za studije mora