Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Dokumenti

  

Tip dokumenta: PDF

Prihvat dokumenta: Znanstvena strategija Sveucilisnog odjela za studije mora 2015 - 2020

Opis: Znanstvena strategija Sveučilišnog odjela za studije mora 2015 - 2020