Mode:  

Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Sustav upravljanja kvalitetom

Strateški cilj Sveučilišnog odjela za studije mora je sustavno upravljanje kvalitetom svih djelatnosti Odjela (visokog obrazovanja, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada) sukladno zakonskim i drugim odredbama kojima se uređuje visoko obrazovanje i znanstveno-istraživačka djelatnost u RH.

Učinkovitost sustavnog upravljanja kvalitetom je postignuta uspostavljanjem, održavanjem i trajnim poboljšavanjem dokumentiranog sustava upravljanja kvalitetom kao integralnog dijela cjelokupnog sustava upravljanja poslovanjem Odjela.


Kontinuirano se provode sljedeće aktivnosti:

  • osuvremenjivanje nastavnih planova i programa;
  • poticanje znanstveno-istraživačkog i stručnog rada nastavničkog kadra;
  • unaprjeđivanje obrazovnog procesa izdavačkom djelatnošću i nabavkom nastavnih sredstava;
  • suradnja s drugim učilištima u zemlji i inozemstvu;
  • planiranjem svih ključnih aktivnosti nastoji se uspostaviti što bolja organiziranost rada i poslovanja, tako da kvaliteta bude pravilo, a ne slučajnost.

Članovi Odbora za unaprjeđenje kvalitete Odjela su:

  • Doc. dr. sc. Josipa Ferri, voditelj (josipa.ferri@unist.hr)
  • Doc. dr. sc. Zvjezdana Popović, član (zvjezdana.popovic@unist.hr)
  • Dr. sc. Željka Trumbić, član (ztrumbic@unist.hr)
  • Ines Rebac, student, član (rebacines@gmail.com)


Odbor za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za studije mora

Plan aktivnosti u području osiguravanja kvalitete za akademsku godinu 2012./2013.

Plan aktivnosti u području osiguravanja kvalitete za akademsku godinu 2013./2014.

Plan aktivnosti u području osiguravanja kvalitete za akademsku godinu 2014./2015.

Plan aktivnosti u području osiguravanja kvalitete za akademsku godinu 2015./2016.

Godišnje izvješće Odbora za unaprjeđenje kvalitete za akademsku godinu 2011./2012.

Godišnje izvješće Odbora za unaprjeđenje kvalitete za akademsku godinu 2012./2013.

Godišnje izvješće Odbora za unaprjeđenje kvalitete za akademsku godinu 2013./2014.

Godišnje izvješće Odbora za unaprjeđenje kvalitete za akademsku godinu 2014./2015.

Politika kvalitete Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu

Priručnik osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišnog odjela za studije mora

Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu

Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu