Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Povijesni razvoj

Sveučilišni odjel za studije mora osnovan je Odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta u Splitu 22. svibnja 1998. godine kao Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Splitu, koji je Odlukom tog istog vijeća od 13. srpnja 1998. godine na prijedlog Senata Sveučilišta u Splitu promijenio naziv u Odjel za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu. U sklopu tog Odjela su se nalazila tri sveučilišna dodiplomska studija i to:

 • Studij Morsko ribarstvo
 • Studij Biologija i ekologija mora
 • Studij Pomorski sustavi i procesi

Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu od 15. svibnja 2003. godine dodiplomski sveučilišni studij Pomorski sustavi i procesi se izdvaja iz sastava Odjela za studij mora i pomorstva i pripaja novoosnovanom Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a Odjel za studij mora i pomorstva mijenja naziv u Odjel za studij mora, koji je Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu 26. siječnja 2006. godine promijenio naziv u Sveučilišni studijski centar za studije mora. Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu od 26. rujna 2011. godine, naziv je ponovno promijenjen u Sveučilišni odjel za studije mora, koji je i danas aktualan.

Kada se govori o povijesti Sveučilišnog odjela za studije mora, ne smije se zaboraviti Odjel pomorsko ribarske tehnologije, koji je rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske od 05. lipnja 1991. godine organiziran pri tadašnjem Pomorskom fakultetu Dubrovnik, Studij u Splitu, kao zajednički studij Pomorskog fakulteta i Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Odjel pomorsko ribarske tehnologije prve je studente upisao akademske 1991./1992. godine, studij je trajao četiri godine uz stjecanje akademskog zvanja diplomirani inženjer pomorskog prometa, smjer pomorsko ribarska tehnologija. Isti je prestao s radom 1998. godine, kada se kao četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij Morsko ribarstvo pripojio, kao što je ranije navedeno, novoosnovanom Odjelu za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu. Stoga se može smatrati da je Odjel pomorsko ribarske tehnologije začetnik današnjeg Sveučilišnog studijskog centra za studije mora, a 1991. godina, kada je organiziran pri Pomorskom fakultetu Dubrovnik, Studij u Splitu, godina utemeljenja Sveučilišnog odjela za studije mora.

Sveučilišni odjel za studije mora je podružnica i organizacijska jedinica Sveučilišta u Splitu u okviru koje se organiziraju sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski (doktorski) studijski programi o moru, njegovom živom bogatstvu, morskom ribarstvu te biološkoj oceanografiji i ekologiji mora.

Danas su na Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu organizirana dva preddiplomska i dva diplomska sveučilišna studijska programa te jedan sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studijski program.

Prediplomski sveučilišni studijski programi su:

 • BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA
 • MORSKO RIBARSTVO

Diplomski sveučilišni studijski programi su:

 • BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA
 • MORSKO RIBARSTVO

Poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studijski program je:

 • PRIMIJENJENE ZNANOSTI O MORU

Na Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu izvodi se samo redovita nastava.

Sveučilišni odjel za studije mora osnovan je Odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta u Splitu 22. svibnja 1998. godine kao Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Splitu, koji je Odlukom tog istog vijeća od 13. srpnja 1998. godine na prijedlog Senata Sveučilišta u Splitu promijenio naziv u Odjel za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu. U sklopu tog Odjela su se nalazila tri sveučilišna dodiplomska studija i to:

 • Studij Morsko ribarstvo
 • Studij Biologija i ekologija mora
 • Studij Pomorski sustavi i procesi

Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu od 15. svibnja 2003. godine dodiplomski sveučilišni studij Pomorski sustavi i procesi se izdvaja iz sastava Odjela za studij mora i pomorstva i pripaja novoosnovanom Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a Odjel za studij mora i pomorstva mijenja naziv u Odjel za studij mora, koji je Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu 26. siječnja 2006. godine promijenio naziv u Sveučilišni studijski centar za studije mora. Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu od 26. rujna 2011. godine, naziv je ponovno promijenjen u Sveučilišni odjel za studije mora, koji je i danas aktualan.

Kada se govori o povijesti Sveučilišnog odjela za studije mora, ne smije se zaboraviti Odjel pomorsko ribarske tehnologije, koji je rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske od 05. lipnja 1991. godine organiziran pri tadašnjem Pomorskom fakultetu Dubrovnik, Studij u Splitu, kao zajednički studij Pomorskog fakulteta i Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Odjel pomorsko ribarske tehnologije prve je studente upisao akademske 1991./1992. godine, studij je trajao četiri godine uz stjecanje akademskog zvanja diplomirani inženjer pomorskog prometa, smjer pomorsko ribarska tehnologija. Isti je prestao s radom 1998. godine, kada se kao četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij Morsko ribarstvo pripojio, kao što je ranije navedeno, novoosnovanom Odjelu za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu. Stoga se može smatrati da je Odjel pomorsko ribarske tehnologije začetnik današnjeg Sveučilišnog studijskog centra za studije mora, a 1991. godina, kada je organiziran pri Pomorskom fakultetu Dubrovnik, Studij u Splitu, godina utemeljenja Sveučilišnog odjela za studije mora.

Sveučilišni odjel za studije mora je podružnica i organizacijska jedinica Sveučilišta u Splitu u okviru koje se organiziraju sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski (doktorski) studijski programi o moru, njegovom živom bogatstvu, morskom ribarstvu te biološkoj oceanografiji i ekologiji mora.

Danas su na Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu organizirana dva preddiplomska i dva diplomska sveučilišna studijska programa te jedan sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studijski program.

Prediplomski sveučilišni studijski programi su:

 • BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA
 • MORSKO RIBARSTVO

Diplomski sveučilišni studijski programi su:

 • BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA
 • MORSKO RIBARSTVO

Poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studijski program je:

 • PRIMIJENJENE ZNANOSTI O MORU

Na Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu izvodi se samo redovita nastava.