Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Povjerenstva Odjela

Stalna povjerenstva Sveučilišnog odjela za studije mora su:

 

Etičko povjerenstvo

Izv. prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner, predsjednik

Prof. dr. sc. Mladen Šolić, član

Doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković, član

Doc. dr. sc. Marin Ordulj, član

Branimir Jurun, student, član


Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

Prof. dr. sc. Alen Soldo, predsjednik

Izv. prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner, član

Prof. dr. sc. Mladen Šolić, član


Povjerenstvo za razmatranje zamolbi kandidata za pokretanje postupka za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

Doc. dr. sc. Frane Škeljo, predsjednik

Prof. dr. sc. Alen Soldo, član

Doc. dr. sc. Maja Krželj, član


Povjerenstvo za rangiranje kandidata za razmjenu u sklopu programa ERASMUS

Doc. dr. sc. Maja Krželj, predsjednik

Doc. dr. sc. Marin Ordulj, član

Doc. dr. sc. Mirela Petrić, član


Stegovno povjerenstvo

Prof. dr. sc. Alen Soldo, predsjednik

Doc. dr. sc. Tatjana Stanivuk, član

Doc. dr. sc. Vida Šimat, član

Doc. dr. sc. Maja Krželj, član

Dr. sc. Jure Brčić, član


Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete

Doc. dr. sc. Vida Šimat, predsjednik

Doc. dr. sc. Marin Ordulj, član

Kristina Odžak, student, član


Odbor za unaprjeđenje kvalitete

Doc. dr. sc. Maja Krželj, voditelj

Doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković, član

Dr. sc. Jure Brčić, član

Nikolina Penović, student, članPovremena povjerenstva Sveučilišnog odjela za studije mora su:

  • Povjerenstva za izmjene plana i programa studija,
  • Povjerenstva za ocjenu i priznavanje programa i kolegija s drugih visokih učilišta prilikom prijelaza na studije Odjela,
  • Povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavna zvanja,
  • Povjerenstva za konverziju ocjena,
  • Povjerenstvo za provedbu postupka davanja pozitivnog mišljenja predloženiku za pročelnika Odjela,
  • Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata,
  • Povjerenstvo za dodjelu nagrade pročelnika,
  • Povjerenstvo za dodjelu rektorove nagrade.