Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

E-pošta, modem

Svi studenti, djelatnici i vanjski suradnici Sveučilišnog odjela za studije mora mogu dobiti korisnički račun na poslužitelju Rektorata Sveučilišta u Splitu (rektor.unist.hr) koji im omogućuje korištenje Internet usluga tj. e-mail oblika ima.prezime@unist.hr te osobne web stranice.

Nadalje, Rektorat Sveučilište u Splitu im, kao matična ustanova, pruža i uslugu otvaranja elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr nužan za korištenje sljedećih usluga.

Za ostvarenje ovih prava potrebno je popunjenu i ovjerenu CARNet-ovu pristupnicu (obrazac KR1)  donijeti na Rektorat Sveučilišta u Splitu te predati CARNet-ovom koordinatoru Leidi Rizvan-Sikimić (tel. 558-223, leida.sikimic@unist.hr), od koje ćete dobiti sve potrebne podatke.