Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Pravila korištenja računalnog praktikuma i Carnet mreže

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilima osigurava se sloboda u korištenju računalnog praktikuma i CARNet mreže, zaštita korisnika i sustava te osiguranje ugleda i položaja Hrvatske u svijetu. (Sva računala u praktikumu su spojena na CARNet mrežu, koja je dio svjetske računalne mreže - interneta)

OBJAŠNJENJA NAZIVA

Članak 2.

U ovim Pravilima rabe se sljedeći pojmovi:

  1. korisnik: svaka fizička osoba koja ima korisničko ime na bilo kojem računalu koje je priključeno na CARNet mrežu, a to su sva računala u praktikumu,
  2. korisničko ime: isto što i "login", "account" ili "user name" Skraćeno ime korisnika definirano na računalu zajedno s imenom računala i mreže čija je jedinstvena adresa u svijetu. (Na primjer: ivicai@ucionica.jadran.izor.hr)
  3. administrator: osoba zadužena za tehničko održavanje računala i mreže - tehnički voditelj praktikuma. Isto što i "sistem inženjer", "superuser" ili "root".

POSEBNE ODREDBE

Članak 3.

Korisnik računalnog praktikuma smije uporabljati samo svoje korisničko ime.

Članak 4.

Korisnik ne smije za svoj rad koristiti tuđe korisničko ime. Uporaba tuđeg imena smatra se provalom u sustav i za posljedicu ima suspendiranje vlastitog i zlouporabljenog korisničkog imena, te daljnje stegovne mjere.(I)

Članak 5.

Anonimna aktivnost u radu sa mrežom, kao javnom infastrukturom, nije dozvoljena. (II)

Članak 6.

Korištenje opreme, usluga i podataka je potpuno slobodno, prema potrebama korisnika sve dok se time ne šteti trećoj osobi ili sustavu.

Članak 7.

Aktivnosti jednog korisnika ne smiju ni na koji način štetiti aktivnostima drugih korisnika, sustavu, trećim fizičkim ili pravnim osobama koje nisu korisnici sustava.(III)

Članak 8.

Podaci ili usluge koji nisu javni mogu se koristiti samo uz suglasnost vlasnika. Javni podaci, oprema i usluge su one koje je vlasnik oglasio takvima na barem jednom mjestu. Sve ostale podatke, usluge i opremu treba smatrati privatnima bez obzira da li su zaštićeni od neovlaštenog korištenja ili ne. Podaci, usluge i oprema vlasnika mogu se koristiti samo uz pisano (digitalno) odobrenje koje se mora sačuvati.(IV)

Članak 9.

Prilikom korištenja opreme i usluga korisnici su se dužni pridržavati njihovih pravila. Korištenje opreme, programskih alata ili proizvoda te raznih usluga uređeno je posebnim ugovorom ili drugim oblikom pravne obveze, čak i kad se radi o tzv. "public domain" programima i javnim podacima. Korisnici su se prije korištenja opreme i usluga dužni upoznati sa uvjetima njihova korištenja i strogo ih poštivati. (V)

Članak 10.

Korisnici su za sve eksperimente dužni unaprijed tražiti odobrenje administratora. Korisnici su se dužni posavjetovati sa administratorom za poduzimanje aktivnosti sa nepoznatim posljedicama na druge ili sustav u cjelini. Unaprijed dogovorena i planirana aktivnost koja nikome ne šteti je dozvoljena. (VI)

Članak 11.

Korisnik je o svakoj greški dužan izvjestiti administratora. Korisnik koji tijekom rada povrijedi ova Pravila ili posebna pravila pojedinih usluga ili učini grešku koja ima štetne posljedice za druge, dužan je odmah o tome izvjestiti onoga tko je oštećen ili čije je pravilo povrijeđeno, a zatim i najbližeg administratora.(VII)

Članak 12.

Administratori i korisnici dužni su se prije svakog početka rada sa sustavom upoznati sa ovim Pravilima i njihovim izmjenama i dopunama.

Članak 13.

Dodatak sa objašnjenjima i primjerima je sastavni dio ovih Pravila.

OBJAŠNJENJA I PRIMJERI

(I.)

Objašnjenje: Mogućnost rada na računalu i korištenju mreže daju se osobi, na osnovi njenog svojstva. Sve aktivnosti koje se u sustavu dešavaju moraju biti pridružene osobi koja ih izvodi ili zadaje. Korištenje tuđeg korisničkog imena je lažno predstavljanje.

Primjer: "Posuditi" svoj identitet prijatelju, jer on još nema svoje korisničko ime ili je njemu zabranjen rad zbog ranijih "grijeha" predstavlja prekršaj. Isto vrijedi kada djeca "pristojno i bez zlih namjera" koriste identitet roditelja. Ako nekome "posudite" svoju lozinku sve što on napravi smatrat će se da ste učinili vi sami te ćete za to snositi posljedice. Korisničko ime i lozinka identificiraju pojedinca te se sve radnje poduzete pod nekim korisničkim imenom pripisuju njegovom vlasniku. Stoga lozinku nikada ne dajte trećoj osobi te ju pažljivo čuvajte i redovito mijenjajte. Takoder čitajte poruke o posljednjem uspješnom i neuspješnom prijavljivanju pod vašim imenom. Ako vam se nešto učini sumnjivim, odmah o tome obavijestite administratora te promijenite lozinku.

(II.)

Primjer: Ne želite dobivati anonimna pisma čak ni kada zvuče duhovito. Ne zaboravite da korištenjem mreže sve što radite stavljate pred sud domaće i svjetske javnosti i da predstavljate u prvom redu sebe sama, ali i ustanovu i zemlju iz koje potječete. Sigurno ne biste voljeli da se o građanima Hrvatske priča kao o neciviliziranim i nekulturnim divljacima od kojih sve treba sakrivati.

(III.)

Objašnjenje:Nemoguće je propisati sve što je dozvoljeno, i sve što je zabranjeno. Radi se o tehnologiji koja je ne samo izuzetno dinamična, već je zapravo alat kojim se grade brojne nove primjene. Stoga se pravila ponašanja mogu definirati samo opisno i prepustiti savjesti korisnika.

Primjer:Nije zabavno kad vam netko izbriše podatke ili vam pošalje tisuću nepotrebnih poruka. Isto tako nije zgodno kada netko potroši sav prostor na diskovima ili zauzme svo procesorsko vrijeme. Eksperimentiranje vlastitim programima, programima iz nekog drugo izvora ili svojstvima sustava se ne može provoditi na sustavu koji drugim osobama služi za redoviti rad. Kada "diskutirate" na brojnim svjetskim listama, ili kada objavljujete podatke ili stavove i mišljenja, vodite se pravilom tolerancije i uvažavanja.

(IV)

Objašnjenje:Oprema, podaci i usluge svakodnevno nastaju, povezuju se i nestaju. Upravo u toj dinamici i njihovom međudjelovanju je snaga i važnost ove tehnologije. Teško je organizaciono i tehnički osigurati i zabraniti sve što nije namijenjeno javnosti.

Primjer: Kao što vjerojatno ne hodate ulicom i ispitujete koji automobil nije zaključan, tako nemojte ni pokušavati koristiti opremu i usluge za koje jasno ne piše da su javni. Kao što nećete otvarati susjedova pisma, tako nećete ni čitati podatke koji se nalaze na računalu, koji nisu vaši ili javni, čak i ako nisu zaštićeni od čitanja. Ne biste voljeli da netko čita vaš dnevnik ili intimna razmišljanja samo zato što ste ga zaboravili zaštititi od neovlaštenog čitanja.

(V)

Objašnjenje: Ne biste voljeli da je u Hrvatsku zabranjen izvoz suvremene tehnologije, jer se pročulo da se u njoj krade, zar ne?

Primjer:Kopiranje programa dozvoljeno je samo ako to izrijekom (eksplicite) piše da se na to možete pozvati kao na dokaz. Ako u svoje tekstove i usluge želite uključiti informacije koje ste našli bilo gdje u svjetskom sustavu mreža i računala, obratite se zamolbom autoru. Ako neki program smijete slobodno i bez nadoknade koristiti, to još uvijek ne znači da ga smijete mijenjati, kopirati ili davati trećim osobama, raspitajte se za svaki slučaj posebno.

(VI)

Objašnjenje: Višekorisnička računala i mreže u koje su spojena su složeni sustavi. Čak, i naoko bezazlena aktivnost uspostave novog Gopher servera može imati štetne posljedice na ostale usluge na istom računalu ili čak ponašanje cijele mreže. Stoga je takve aktivnosti potrebno planirati s onima koji se brinu za funkcionalnost i sigurnost sustava.

Primjer: Čak i takve aktivnosti kao što je provaljivanje u računala, prisluškivanje komunikacija ili ometanje rada mogu biti legalne. Ako se izvode planirano s nadležnima, a na način da ne krše zakone i pravila te ne nanose štetu. Obično se za njih osiguraju uvijeti u kojima se mogu provoditi eksperimenti bez opasnosti za druge ili za sustav. Nasuprot toga, uspostavljanje neke nove mrežne usluge može, bilo zbog programske greške, bilo zbog lošeg planiranja ili poznavanja kapaciteta, tako zauzeti resurse sustava ili jednog njegovog dijela da efektivno onemogući rad već postojećih usluga.

(VII)

Objašnjenje: Osim što je civilizirani oblik ponašanja, sve se aktivnosti registriraju pa će vaša greška prije ili kasnije bili otkrivena. Ako se ne javite, smatrat će se da ste to učinili namjerno pa ćete u skladu s time snositi i posljedice. Da bi se spriječili nesporazumi, obvezno obavijestite "svog" administratora. On je iskusniji i u tehnologiji i u komuniciranju s drugim administratorima te će otkloniti sumnju u zlu namjeru i sačuvati i vaš i "naš" ugled.

Primjer: Bolje da se sami javite nego da vas traže. Ako pogriješite, odmah pošaljite poruku oštećenom, ali i svom administratoru, u kojoj navedite datum, vrijeme i računalo na kojem ste radili te, uz ispriku, objasnite da se radi o grešci. Tuđi podaci su tuđe vlasništvo i ne smijete ih ni čitati, a kamoli mijenjati ili brisati. Ako greškom ili zabunom na bilo koji način dođete u dodir s tuđim podacima (npr. pročitate ih), o tome pošaljite obavijest vlasniku s objašnjenjem i isprikom.

Zbog eventualnih problema i pitanja obratite se administratoru (tehnički voditelj praktikuma)