Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Shematski prikaz učionice

Oznake računala:
1 ... 10 - studentska
N - nastavničko