Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Podružnica Studentskog zbora

Predstavnici studenata podružnice Studentskog zbora:


Branimir Jurun - jurunb@yahoo.com

Lara Mikuličić, zamjena - mikuliciclara@gmail.com

Kristina Odžak - odzak37@gmail.com

Lovre Stanić, zamjena - staniclovre@gmail.com

Nikolina Penović - nikolina.penovic@gmail.com

Ivana Herceg, zamjena - ivanaherceg@windowslive.com

Barbara Barbir - bbarbir1994@gmail.com

Nika Ugrin, zamjena - nika.ugrin@gmail.com


Studenti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe mogu podijeliti s nama na studijimora@szst.hr

 

Podružnica Studentskog zbora Sveučilišnog odjela za studije mora

Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

Pravilnik o Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu i drugim studentskim organizacijama koje djeluju na razini Sveučilišta u Splitu