Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Udruga Oceanus

O udruzi

U siječnju 2006. godine grupa studenata Sveučilišnog studijskog centra za studije mora osnovala je udrugu Oceanus, kao neprofitnu udrugu koja bi trebala okupljati studente oba smjera. U Registar udruga Republike Hrvatske Udruga je upisana 16. listopada 2006. godine. Prvo vodstvo Udruge činile su Katarina Madirazza kao predsjednica, Vana Mitrović kao potpredsjednica i Marina Giunio kao tajnica. U svojim počecima Udruga je s vlastitim projektima sudjelovala na natječajima za studentske projekte Studentskog zbora. Međutim, kako sve ima svoje uspone i padove, i Oceanus je zbog smanjenog interesa privremeno prestala djelovati. S početkom akademske godine 2008./2009., a na inicijativu asistentice Mirele Petrić, Udruga je s novim vodstvom ponovno počela djelovati. Članovi su postali aktivniji, rade na vlastitim projektima, predstavljaju Udrugu na raznim smotrama i surađuju s kolegama iz drugih udruga.

Danas Udruga broji 30-ak članova, a namjera je da se što veći broj studenata nižih godina uključi u aktivnosti Udruge. Osim toga, želja je članova da se Oceanus razvije u prepoznatljivu Udrugu na Splitskom sveučilištu te da aktivno sudjeluju u edukativno-istraživačkim projektima te projektima s ciljem poboljšanja studentskog života u Splitu.

Ciljevi i djelatnosti udruge

Oceanus je udruga koja okuplja ambiciozne i kreativne studente Odjela za studije mora. Osnovni ciljevi Udruge su promicanje biologije i ribarstva kao struke, poticanje i unapređenje kulturnih, zabavnih, sportskih i edukativno-istraživačkih djelatnosti studenata; vrednovanje, očuvanje i zaštita prirode i biološke raznolikosti te doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva. 

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga potiče istraživačke djelatnosti u biologiji i ribarstvu, organiziranje stručnih izleta za svoje članove, organiziranje tribina, skupova, seminara i sl., pokretanje projekata koji imaju za cilj unapređenje biologije, ekologije, ribarstva i studentskog života, aktivnu suradnju i sudjelovanje u akcijama i programima sa studentskim i drugim organizacijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Ustroj

Udrugu Oceanus čine četiri tijela: Skupština, Predsjednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Skupština je najviše tijelo Udruge i nju čine svi redovni članovi Udruge. Predsjednik je zadužen za zastupanje i predstavljanje Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga potpredsjednik sa svim njegovim ovlastima. Predsjednik i potpredsjednik zajedno s tajnikom i još dva člana čine Upravni odbor, koji je izvršno tijelo Udruge te upravlja radom Udruge između sjednica Skupštine. Nadzorni odbor je tijelo koje prati rad svih tijela Udruge, financijsko i materijalno poslovanje Udruge, te brine o poštivanju statuta i ostalih propisa.

Predsjednica: Nestija Juretić

Dopredsjednik: David Udovičić

Tajnica: Marina Tomaš

Upravni odbor (uz Predsjednicu, Dopredsjednika i Tajnicu):  Marina Mihaljević, Moris Gojanović 

Nadzorni odbor: Mario Perišić, Karla Alujević, Martina Gašpar                                 

Članstvo

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno te ima tri vida: redovno članstvo, izvanredno članstvo i počasno članstvo. Redovnim članom Udruge može postati svaki redovni student na dodiplomskom i preddiplomskom studiju, bilo Biologije i ekologije mora, bilo Morskog ribarstva pri Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu. Izvanrednim članom Udruge može postati svaki student na odgovarajućem dodiplomskom i preddiplomskom studiju Biologije pri drugim sveučilištima u Republici Hrvatskoj i svaki diplomirani student Biologije i ekologije mora te Morskog ribarstva pri Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu ili odgovarajućem studiju Biologije u Hrvatskoj. Počasnim članom Udruge može postati svaka osoba koja je zaslužna za izuzetan doprinos Udruzi te ciljevima Udruge. 

Članstvo u Udruzi ostvaruje se uplatom članarine u iznosu od 50,00 kn koja se obnavlja svake akademske godine.

Zakonski akti

Zakonskim aktima nastoji se postići organiziran i učinkovit rad Udruge. Stupanjem na snagu pojedinih akata članovi Udruge su dužni djelovati u skladu s navedenim pravilima.

Osnovni podaci

Naziv udruge: Udruga studenata Sveučilišnog odjela za studije mora - Oceanus
Adresa udruge: Livanjska 5/III, Split

Kontakt: oceanus.st@gmail.com

facebook: oceanus_na_facebooku

web: oceanus_na_webu 

tel: 098 90 70 626 (Nestija)

OIB:  51267818600

RBA transakcijski račun: 2484008-1104054444

Projekti i aktivnosti

Zajedničko kuhanje za akciju ''O la la 366 večera'' (2013.)

Istraživanje  ektoparazita na vrsti Thunnus thynnus; voditeljica projekta Marina Tomaš (2013.)

Projekt 'Periska'; voditeljica projekta: Stela Vela (2012.)

''Eko&Edu Tučepi''; voditeljica projekta: Nestija Juretić (2012.)

Suradnja na projektu 'Volim svoje dvorište' udruge OIP Posejdon; voditelj projekta: Igor Spetič (2012.)

Predavanje 'Morski psi' u Prirodoslovnom muzeju u Splitu povodom Dana oceana; predavač David Udovičić (2012.)

Eko flash mob na Rivi pod nazivom 'Krik za planetu Zemlju' i info štand povodom obilježavanja Dana planete Zemlje (2012.)

Sudjelovanje u akciji 'Zelena čistka' koja je bila dio međunarodne inicijative za čisti okoliš (2012.)

'Izrada vodiča za identifikaciju morskih pasa Jadrana putem dorzalne i kaudalne peraje'; voditelj: David Udovičić (2012.)

'Prošetajmo svijetom kamenica'; voditeljica projekta: Ivana Bušelić (2012.)

'I ti možeš biti morski biolog'; voditeljica projekta: Ivana Jurić (2012.)

'Sklerokronološka istraživanja na morskim organizmima'; voditeljica projekta: Ivana Bušelić (2012.)

'Volim more'; voditeljica projekta: Nestija Juretić (2011.-2012.)

'Čišćenje i inventarizacija podmorja Tučepi'; voditeljica akcije: Nestija Juretić (2011.)

'Popisivanje komercijalnih vrsta riba s ribarnice'; voditeljica projekta: Ivana Radonić (2010. - 2011.)

'Herbarij'; voditelji projekta Jerko Hrabar i Ivana Radonić (2009. - sada)

'Caulerpa'; voditeljica projekta: Marija Plazonić (2009.)