Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

 

      


                   

 

      


                   

Uvjeti upisa

Adresa: Ruđera Boškovića 37, Split

Žiro račun: HR86 23300031100025103, poziv na broj: 680

Kontakt osoba: Tihana Draganja, voditeljica studentske referade

Telefon: 021/510-190

E - mail: tihana@unist.hr

 

UVJETI UPISA

Studiranje na diplomskim studijima Morsko ribarstvo i Biologija i ekologija mora* mogu nastaviti prvostupnici koji su završili preddiplomski studij Morskog ribarstva ili Biologije i ekologije mora Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu i prvostupnici koji su završili različite preddiplomske sveučilišne studije iz znanstvenih područja biotehničkih i prirodnih znanosti, uz eventualno polaganje razlikovnih predmeta.


PRIJAVE

Prijave za upis primaju se od 18. do 29. rujna 2017. u vremenu od 9:00 do 14:00 sati.


RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku na kojem nema razredbenog ispita, već se rang lista pristupnika utvrđuje temeljem prosjeka ocjena i duljine studiranja preddiplomskog studija. Prednost pri upisu imaju pristupnici s manjim brojem razlikovnih predmeta. Rang lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena 3. listopada 2017. na web stranicama Odjela (http://more.unist.hr/). 

UPIS

Upisi studenata obavljat će se 4. – 6. listopada 2017.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

- izvornik svjedodžbe ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju,

- prijepis ocjena ostvarenih tijekom preddiplomskog studija s izračunatim prosjekom,

- nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija (samo kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom Fakultetu),

- izvornik (original) rodnog lista,

- izvornik (original) domovnice,

- dvije fotografije veličine 35mm x 45mm,

- potvrdu o prebivalištu (preslika osobne iskaznice za pristupnike s područja Splita),

- uplatnicu kojom se potvrđuje uplata troškova upisa u iznosu od 400,00 kn.

 

INFORMACIJE

Detaljnije obavijesti o diplomskim studijima Morsko ribarstvo i Biologija i ekologija mora*, kao i informacije o upisima, dostupne su na web stranicama (http://more.unist.hr/) ili se mogu dobiti u Studentskoj službi Odjela telefonski (021/510-190) ili osobno (Ruđera Boškovića 37).

* Odlukom Senata naziv diplomskog sveučilišnog studijskog programa Biologija i ekologija mora izmijenjen je u naziv Ekologija i zaštita mora. Proces dobivanja potvrde od strane MZO-a je u tijeku.