Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

 

      


                   

 

      


                   

Uvjeti upisa

Adresa: Ruđera Boškovića 37, 21000 Split

Tel: 021/510-190

URL: http://more.unist.hr/

IBAN: HR86 23300031100025103, poziv na broj: 680


UVJETI UPISA NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Na natječaj za upis mogu se prijaviti pristupnici koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje te položili državnu maturu osnovne (B) razine i izborni predmet Biologija, a prijavljuju se putem Središnjeg prijavnog ureda (SPU).

Rang lista uspješnosti pristupnika vrednuje se kako slijedi:

-       ocjene iz srednje škole (40%), 

-       predmeti državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik), koji su obuhvaćeni osnovnom (B) razinom (30%) i

-       ocjena iz Biologije kao izbornog predmeta na državnoj maturi (30%).

Pravo upisa na studij stječu pristupnici prema uspjehu s rang liste uspješnosti, bez dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti kandidata.

Upisi

Upisi za jesenski upisni rok obavljat će se temeljem rang liste uspješnosti na državnoj maturi 21. rujna 2018. godine u vremenu od 9:00 do 13:00 sati.

Za upis je potrebno dodatno priložiti:

·          - izvornik (original) domovnice, 

 - preslika važeće osobne iskaznice (uz predočenje izvornika),

 - izvornik rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,

 - izvornik maturalne svjedodžbe,

 - dokaz o uplati upisnine u iznosu od 400,00 kn,

 - dvije slike veličine 3.5cm x 4.5cm.


INFORMACIJE

Detaljnije obavijesti o preddiplomskom studiju Biologija i tehnologija mora, kao i informacije o upisima, dostupne su na web stranicama (http://more.unist.hr/) ili se mogu dobiti u Studentskoj službi Odjela telefonski (021/510-190) ili osobno (Ruđera Boškovića 37).