Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Statističke metode i obrada podataka

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI01

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Branka Grbec


Opća znanja iz matematike i statistike


Stječe se potrebno znanje iz analize i obrade podataka što omogućava samostalno planiranje eksperimenta te statističko odlučivanje pri riješavanju specifičnih problema okoliša. Stečene kompetencije olakšavaju obradu podataka pri izradi seminarskih radova i/ili doktorskog rada.