Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Nacionalna strategija razvoja otoka i priobalja

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI02

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Ivan Katavić, Prof. dr. sc. Nenad Starc


Poznavanje osnova društveno-gospodarske razvojne politike i upravljanja regionalnim razvojem. Poželjno poznavanje prirodnih, gospodarskih i društvenih posebnosti otoka i priobalja.


Studenti se osposobljavaju za praćenje i vrednovanje društveno-ekonomskog razvoja na otocima i u priobalju.