Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Socio ekonomski i antropogeni utjecaji u obalnom području

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI03

Predavanja

Napredni predmet

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović


Opće znanje iz društvenih znanosti


Polaznici se osposobljavaju za kompleksnije razumijevanje sinergijskog djelovanja i učinaka socijalnih i ekonomskih elemenata u obalnom području.