Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Demografske značajke hrvatskog priobalja i otoka

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI04

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Martin Glamuzina


Opće kompetencije iz društvenih znanosti


Stječe se znanje o dinamici i strukturi stanovništva, sociogeografskim karakteristikama otoka i priobalja. Migracije unutrašnje i vanjske vezane za geografske promjene u ovom prostoru. Stanovništvo i djelatnost: mediteranska poljoprivreda, ribarstvo, pomorstvo, marikultura, turizam i sl.