Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Međunarodno pravo mora

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI05

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Vesna Barić Punda, Prof.dr.sc. Davorin Rudolf


Opće kompetencije iz društvenih znanosti.


Stječe se temeljno znanje o međunarodnom pravu mora.