Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Legislativa u području zaštite okoliša i ribarstva

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI06

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Branka Milošević Pujo, Prof. dr. sc. Ranka Petriniović


Osnovne kompetencije iz legislative.


Stječu se znanja iz područja međunarodnog prava mora koja se odnose na spriječavanje onečišćenja i građansku odgovornost ako do onečišćenja dođe.