Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Ekonomika zaštite okoliša

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI07

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Maja Fredotović


Opće kompetencije iz ekonomskih znanosti.


Student stječe znanja o principima i vrijednosti okoliša. Student razvija vještine primjene metoda procjene vrijednosti okoliša odnosno utjecaja koji razvojni projekti i strategije mogu imati na okoliš. Student se osposobljava za interdisciplinarni timski rad.