Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Ekonomija morskih bogatstava

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI08

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Dr. sc. Alexis J. Conides


Matematika, statistika, biologija mora


Stječu se znanja o ekonomiji živih morskih resursa i organiziranju i provođenju socio-ekonomskih istraživačkih projekata