Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Onečišćenje mora

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI11

Predavanja

Napredni predmet

I

II

20 / 0 / 0


2 - predavanja (20 sati) nastave
2 - samostalno učenje, seminarski rad

Prof. dr. sc. Nada Krstulović, Prof. dr. sc. Grozdan Kušpilić


Temeljna znanja iz kemije i biologije.


Studenti će steći saznanja o promjenama koje u moru izazivaju pojedine grupe zagađivala, te će moći sudjelovati u radu tima koji se bavi procjenama utjecaja na okoliš.