Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Studije o utjecaju na okoliš

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI12

Predavanja

Specijalistički predmet

I

II

20 / 0 / 0


1 - predavanja (20 sati)
3 - samostalno učenje, seminarski rad

Prof. dr. sc. Mladen Šolić


Temeljna znanja iz fizike, kemije, biologije i ekologije.


Upoznavanje s osnovnim elementima procjene utjecaja na okoliš koja se koristi kao jedan od suvremenih alata u planiranju održivog razvitka