Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Balastne vode

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI13

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Ivona Marasović


Osnovne kompetencije iz ekologije.


Osnovna znanja o funkciji vodenog balasta na brodu, organizmima koji su u njemu prisutni kao i štetama koje mogu prouzročiti, postupanju s vodenim balastom te pravnim mjerama zaštite akvatorija od unosa alohtonih organizama.