Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Urbanizam, graditeljstvo i litoralizacija

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI15

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Mijo Vranješ, Doc. dr. sc. Zrinka Rudež


Temeljno znanje iz geologije, fizike mora i ekologije.


Studenti stiču šire znanje o priobalnom inženjerstvu, te o procesima prostornog planiranja i upravljanja obalnim područjem.