Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

GIS u primijenjenim znanostima o moru

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI16

Predavanja

Specijalistički predmet

I

II

20 / 0 / 0


2 - predavanja
2 - samostalno učenje s konzultacijama

Prof. dr. sc. Vlado Dadić


Osnovno poznavanje rada na računalima.


Upoznavanje studenata s osnovama GIS tehnologije, modelima Zemlje i projekcijama prikladnima za prikaz ovog trodimenzijalnog tijela u dvodimenzijalnom prostoru, s postupcima rukovanja geoprostornim podatcima i njihovim atributnim podatcima te primjenom GIS-a u problematici morskog okoliša.