Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Konzervacijska ekologija

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI17

Predavanja, auditorne vježbe, seminarski rad

Specijalistički predmet

I

II

20 / 0 / 0


1 - predavanja (20 sati)
3 - samostalno učenje, seminarski rad

Prof. dr.sc. Mladen Šolić, Doc. dr. sc. Ante Žuljević


Temeljna znanja iz biologije i ekologije.


Brzi rast ljudske populacije vrši snažan pritisak na opstanak populacija, zajednica i ekosustava na Zemlji. Cilj predmeta je upoznavanje s razmjerima rizika, razumijevanje važnosti očuvanja biološke raznolikosti, te upoznavanje s načinima na koje poznavanje ekologije može pomoći u povećanju vjerojatnosti održanja biološke raznolikosti u budućnosti.