Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Kruženje tvari i protok energije u morskim ekosustavima

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI18

Predavanja

Napredni predmet

I

II

20 / 0 / 0


2 - predavanja (20 sati)
2 - samostalno učenje, seminarski rad

Prof. dr. sc. Ivona Marasović, Doc. dr. sc. Grozdan Kušpilić


Temeljna znanja iz ekologije, biologije i kemije


Nakon uspješno odslušanog predmeta student će biti sposoban opisati i razumjeti procese koji se odvijaju na različitim trofičkim razinama u morskim ekosustavima.