Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Mikrobni procesi u moru

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI19

Predavanja

Napredni predmet

I

II

20 / 0 / 0


1 - predavanja (20 sati)
1 - samostalno učenje, seminarski rad

Prof. dr. sc. Nada Krstulović, Doc. dr. sc. Stefanija Šestanović


Temeljna znanja iz Opće mikrobiologije i Mikrobiologije mora


Nakon uspješno završenog kolegija student će biti sposoban opisati uloge različitih skupina mikroorganizama u biogeokemijskim procesima u morskom okolišu.