Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Embriologija i genetika morskih organizama

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI20

Predavanja

Temeljni predmet

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Jakov Dulčić, Prof. dr. sc. Branko Glamuzina


Završen dodiplomski i diplomski studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija i geoznanosti, biotehničkih znanosti polje agronomija i biotehnologija te biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina.


Studenti trebaju steći saznanja o: osnovama embriologije i genetike morskih organizama, životnim ciklusima morskih organizama, spolnim organima, razvojem spolnih stanica, cikličkim razvojem gonada, osnovnim embrionalnim procesima, utjecajem ekoloških čimbenika na embrionalni razvoj, ranim razvojnim stadijima morskih organizama, značaju genetike u prirodnoj sredini i akvakulturi, oblicima interakcije gena, utjecaju okoliša na nasljednost i promjenjivost osobina kod morskih organizama, strukturi kromosoma morskih organizama, značaju istraživanja karitipova te genotoksičnih učinaka na kromosome te o značaju genetičke raznolikosti u očuvanju populacija morskih organizama.