Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Klimatske promjene i morski ekosustavi

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI22

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Branka Grbec, Dr. sc. Mira Morović, Prof. dr. sc. Jakov Dulčić, Dr. sc. Ivica Vilibić


Opća znanja iz meteorologije i oceanografije


Tijekom predavanja stječu se znanja o globalnim i regionalnim klimatskim promjenama sustava atmosfera-kopno-oceani. Posebno se izdvajaju procesi antropogenog djelovanja. Znanja koja se stječu omogućavaju razumijevanje onih procesa koji se pod djelovanjem klimatskih promjena događaju u morskom ekosistemu, posebno jadranskom.